Frågor & Svar

Hur länge tar det för en vanlig undersökning?

En vanlig undersökning brukar ta ca 15-30 minuter.

När genomförs en gynekologisk undersökning?

En gynekologisk undersökning kan exempelvis genomföras i början av en graviditet (Tex: blödningen eller bukbesvär under tidigt graviditeten). Undersökningen kan också tillämpas vid misstanke om sjukdom.

Hur går en gynekologisk undersökning till?

En gynekologisk undersökning inleds med ett samtal tillsammans med gynekologen. Under samtalet får du berätta hur du mår, varför du är här och vad du upplever för besvär. Efter samtalet får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologstol som har upphöjda stöd för benen. Därefter undersöker gynekologen ditt underliv.

Fråga oss